Your Technology Transfer Center

Download pdf Versie 

Steun aan bedrijven

NB : De financieringstarieven hieronder vermeld zijn de maximale tarieven indien men samenwerkt met IRISIB, CERDECAM of Meurice R&D

  Oproep Toelichting Type Promoter van het financieringdossier Infos
ZKO / KO MO GO
EXPORE (industrieel onderzoek) Altijd   Subsidie 80% 75% 65%

Industrieel onderzoek is het geheel van acties, kritisch onderzoek en gepland werk dat leidt tot nieuwe handelingen en wetenschappelijke kennis. De resultaten van industrieel onderzoek worden gebruikt om een product, proces of dienst te perfectioneren.

 

SHAPE (experimentele ontwikkeling) Altijd   Subsidie 60% 50% 40%
Voorschot 75% 65% 55%

Experimentele ontwikkeling is een activiteit waarbij de resultaten van industrieel onderzoek worden geconcretiseerd door prototypes te maken van producten, processen of diensten die niet worden gecommercialiseerd voor het einde van het project.

 

UPGRADE (innovatie van de procede of van de organisatie) Altijd   Subsidie 35% 25% 15%
 • Bij procesinnovatie ontwikkelt en integreert u een nieuwe of aanzienlijk verbeterde productie-of distributiemethode in uw bedrijf. Daarbij brengt u belangrijke veranderingen aan in de technieken, materialen en/of software die u gebruikt.
 • Bij organisatie-innovatie ontwikkelt en integreert u een nieuwe organisatiemethode voor uw core business, uw werkomgeving of de externe communicatie van uw onderneming. U gebruikt en exploiteert daarvoor vernieuwende informatietechnologieën (ICT).

 

EVALUATE (technische haalbaarheidsstudies) Altijd indus. onderz. Subsidie 75% 75%  
experim. ontwik. Subsidie 50% 50%  
 • Via de actie Evaluate financiert Innoviris Brusselse KMO’s die technische haalbaarheidsstudies willen uitvoeren voordat hun project in industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling gelanceerd wordt.
 • De technische haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd door een erkende consultant of een gespecialiseerde instelling (universiteit, hogeschool, collectief onderzoekscentrum) met minstens twee jaar ervaring.

 

PROTECT (octrooi na een Innoviris project) Altijd Wetensch. onderz. Subsidie 80% 75%  
Experim. ontwik. Subsidie 60% 50%  
PROTECT (octrooi zonder Innoviris project) Altijd   Subsidie 60% 50%  
 • Via deze actie financiert Innoviris de kosten voor de neerlegging van de patenten van uw O&O-project. Uw project kan, maar moet niet eerder gefinancierd zijn geweest door het Gewest.
 • Protect financiert de toegelaten kosten voor een maximale periode van drie jaar vanaf de datum op het ontvangstbewijs van uw aanvraag door Innoviris. De toegelaten kosten zijn uitgaven die verbonden zijn aan de procedure voor het neerleggen van de patenten: verschillende toelagen en hiermee gepaard gaande kosten (honoraria, beheerskosten, officiële certificaten van documenten, vertalingen, etc.).

 

BOOST (innovation vouchers) Altijd   Subsidie 75%    
 • Via het programma Boost financiert Innoviris (maximum 10.000 euros/jaar/onderneming) kleine Brusselse ondernemingen zodat ze snel en tegen een lage kostprijs een technische opdracht van korte duur kunnen laten uitvoeren door een onderzoekscentrum.
 • Het kan gaan om de controle van een vernieuwend idee of een éénmalige expertise ter ondersteuning van een vernieuwend project.
 • Alle onderzoekscentra (erkend of verbonden aan een hogeschool) stellen hun diensten ter beschikking via Boost.

 

LAUNCH-Spin-out (spin-out oprichting) < 20 jan   Subsidie 45% 35% 25%

De projecten die in het kader van het Launch-programma worden gefinancierd :

 • leiden tot de oprichting van een onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • valoriseren commerciële producten,
 • processen of diensten die voortvloeien uit voorafgaand onderzoek.

De financiering kan tot 75% gaan als een Collectief Centrum wordt geassocieerd aan het project.

 

CONNECT (een Europees project voorbereiden) <2 maanden voor de Europese oproep indus. onderz. Subsidie 70% 70%  
Experim. ontwik. Subsidie 50% 50%  

De actie Connect heeft tot doel de financiering te verstrekken aan Brussel acteurs de voorbereiding van een Europese OOI-project. Integendeel, zij financiert Brusselse actoren die samen met één of meerdere Europese organisaties een project willen opstarten met de bedoeling financiële steun te ontvangen of erkenning te krijgen van een Europese of supranationale instelling.

Connect dekt de kosten die verbonden zijn aan de voorbereiding, de onderhandeling en het indienen van projecten, zoals:

 • personeelskosten;
 • verplaatsingskosten en kosten voor opdrachten;
 • advieskosten (dienstcontracten voor vertalingen, juridische zaken en andere gelijkaardige kosten die verbonden zijn aan het opstellen van een project.

Als een Collectief Centrum aan het project geassocieerd wordt, kan de financiering gaan tot:

 • 70% voor een wetenschappelijk onderzoek
 • 50% voor een experimentele ontwikkeling of innovatie

CO-CREATE (Living Lab) <16/11/2016 Toeg. onderz. Subsidie 70% 60% 50%
Experim. ontwik. Subsidie 45% 35% 25%

!!!! Thema 2017! "Stedelijke veerkracht" !!!

 • Via de actie Co-create wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom is de actie gericht op projecten in toegepast onderzoek en innovatie die aansluiten bij de dynamiek en interactie van co-creatie. 
 • De projecten worden uitgevoerd in 'living labs', die door onderzoekers, economische actoren en verenigingen worden opgericht en waarin ze samenwerken met de eindgebruikers van de projectresultaten.

TEST-IT (Living Labs Brussels Retrofit) <22/01/2017 Experim. ontwik. Subsidie 60% 50% 40%
Experim. ontwik.. (coll. effect.) Subsidie 75% 65% 55%
 • Via de actie Test-it wil Innoviris innovatoren de kans geven hun producten, oplossingen en concepten te ontwikkelen, uit te proberen en te teste, me de eindgebruikers.
 • De projecten in toegepast onderzoek en innovatie worden uitgevoerd in living labs, waarbij onderzoekers, gebruikers en een platform van gebruikers betrokken zijn.

De financiering kan tot 100% gaan als een O&O Centrum wordt geassocieerd aan het project.

 

Team Up (academisch onderzoek en bedrijf) 01/12/2016 - 31/03/2017   Subsidie 60% 50% 40%

!!! Thema : "Artificiële intelligentie" !!!

 • Het doel van Team Up is de samenwerking tussen academici en ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest aan te moedigen.
 • Dankzij Team Up verwerven ondernemers kennis die ze zelf missen en kunnen ze nieuwe ontwikkelingen sneller in hun bedrijf integreren. Academici komen op hun beurt in contact met concrete praktij voorbeelden waarop ze hun bevindingen kunnen toepassen.

De financiering kan tot 100% gaan als een O&O Centrum wordt geassocieerd aan het project.

 

Preactiviteitssteun Altijd   Subsidie 50% voor O&O, Collectief -Centrum en het Non-Profitsector

Het doel van preactiviteitssteun is de financiering van expertises in het kader van het opstarten van een economische activiteit (maximum 15000 €, 1 keer per jaar).

Steun voor consultancy Altijd   Subsidie 50%

Het doel van steun voor consultancy is de financiering van een punctuele expertise gevraagd aan een onderzoekscentrum (Maximum 15000 €, 2 keer per jaar).

ZKO/KO: Zeer Klein Onderneming/Klein Onderneming - MO: Middelgroot Onderneming - GO: Groot onderneming

Steun aan onderzoekinstellingen

  Oproep Finaliteit Type O&O Center als promoter van het bestand Infos
LAUNCH-Spin-Off (spin-off oprichting) < 20 Jan.2017   Subsidie 100%

De projecten die in het kader van het Launch-programma worden gefinancierd :

 • leiden tot de oprichting van een onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • valoriseren commerciële producten,
 • processen of diensten die voortvloeien uit voorafgaand onderzoek.

 

BRIDGE (strategische platformen) <02/05/2017   Subsidie 100%

!!!! Thema 2017 "Gepersonaliseerde gezondheidszorg en geïntegreerde zorgen" !!!!

 • De actie Bridge financiert via 'strategische platformen' projecten die gericht zijn op industriële toepassingen voor Brusselse ondernemingen.
 • Het gaat om academische onderzoeksprojecten in domeinen die prioritair zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een economische valorisatie voorzien op korte of middellange termijn.
 • De projecten worden gekenmerkt door een maximale samenwerking tussen een consortium van twee of meerdere onderzoeksgroepen en de Brusselse industriële sector.

 

DOCTIRIS (doctorat in onderneming) <15/05/2017   Subsidie 100% (onderzoeker)
 • De Doctiris-actie stimuleert de samenwerking tussen de academische en de industriële wereld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 • Het programma financiert via een projectoproep doctoraatsprojecten in toegepast onderzoek die uitgevoerd worden in samenwerking met een industriêle partner (bedrijfsdoctoraat). Dit betekent dat de onderzoeker minstens de helft van de duur van het project doorbrengt binnen de partner-onderneming. De subsidies worden toegekend aan de onderzoeksinstelling die de onderzoeker ontvangt.
 • Tijdens de uitvoering van het project wordt de onderzoeker begeleid door de promotor van de onderzoeksinstelling en de peter van de partner-onderneming.
 • De doctoraatsthesissen moeten op termijn een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

ANTICIPATE (prospectief onderzoek) <3/03/2017   Subsidie 2,5 VTE + ...

!!!! Thema's 2017 !!!!

 • Maatschappelijke participatie en burgerschap,
 • Gezondheid en Leefmilieu,
 • Kringloopeconomie.
 • Via het programma Anticipate financiert Innoviris projecten van Belgische of buitenlandse academische onderzoekers met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 • De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit. Het kan gaan om projecten in humane en exacte wetenschappen.
 • Anticipate s’adresse aussi bien aux chercheurs en sciences humaines qu’aux chercheurs en sciences exactes.
 • Een samenwerking met een betrokken in het onderwerp veld instelling (parastatale (Brussel), wordt sterk aangemoedigd.

 

ATTRACT (onderzoekers in Brussel) 18/04 - 17/06/2016   Subsidie 1 VTE + ...
 • Via de actie Attract moedigt Innoviris onderzoekers aan hun wetenschappelijke activiteiten uit te oefenen op Brusselse bodem. 
 • Onderzoekers die zich (opnieuw) in Brussel willen vestigen, kunnen dankzij dit programma genieten van een financiële tegemoetkoming voor een project in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling of innovatie. 
 • Zowel Belgische onderzoekers die zijn uitgeweken naar het buitenland als buitenlandse onderzoekers die hun carrière in Brussel willen verderzetten, komen in aanmerking. 
 • De onderzoeker wordt gefinancierd via de gastuniversiteit-of hogeschool.

 

CO-CREATE (Living Lab) <15/11/2016   Subsidie 100%

!!!! Thema's 2016 te vervolgen!!!!

 • Via de actie Co-create wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom is de actie gericht op projecten in toegepast onderzoek en innovatie die aansluiten bij de dynamiek en interactie van co-creatie. 
 • De projecten worden uitgevoerd in 'living labs', die door onderzoekers, economische actoren en verenigingen worden opgericht en waarin ze samenwerken met de eindgebruikers van de projectresultaten.

 

CONNECT (een Europees project bereiden) <2 maanden voor het Europees oproep Wetensch. onderz. Subsidie 70%
Experim. ontwik. Subsidie 50%

De actie Connect heeft tot doel de financiering te verstrekken aan Brussel acteurs de voorbereiding van een Europese OOI-project. Integendeel, zij financiert Brusselse actoren die samen met één of meerdere Europese organisaties een project willen opstarten met de bedoeling financiële steun te ontvangen of erkenning te krijgen van een Europese of supranationale instelling.

Connect dekt de kosten die verbonden zijn aan de voorbereiding, de onderhandeling en het indienen van projecten, zoals:

 • personeelskosten;
 • verplaatsingskosten en kosten voor opdrachten;
 • advieskosten (dienstcontracten voor vertalingen, juridische zaken en andere gelijkaardige kosten die verbonden zijn aan het opstellen van een project.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn