Your Technology Transfer Center

medicineVoor meer dan 80 jaar zijn de drie onderzoeks-eenheden die van het Institut Superieur d'Ergotherapie en de Kinésithérapie Department (ISEK) actief in de ergotherapie en kinesitherapie. Via nationale en internationale samenwerking, is experimenteel en toegepast onderzoek verricht met het oog op de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken tot een aanzienlijke verbetering van de diagnostische hulpmiddelen en behandeling van de patiënt.
Daarnaast hebben andere instituten meegewerkt aan de ontwikkeling van hulpmiddelen die gebruikt worden in medische domeinen (diagnose-instrumenten ter ondersteuning van zowel de professionele en particuliere gemeenschappen) aan de ontwikkeling van IT-platforms die zorgen voor een beter beheer van de medische beeldvorming.

De eenheden die zijn gespecialiseerd in:

  • Mechanisch gedrag van studies van verschillende menselijke lichaamsdelen. De studies omvatten een anatomische beschrijving, klinische implicaties, mechanische en dynamische modellering;

  • Het modelleren van de biomechanische eigenschappen van arteriële en veneuze stromen;

  • Numeriek modelleren van anatomische structuren teneinde inzicht te krijgen in de werking van een laesie;

  • Software en hardware ontwikkelingen waarvoor de analyse van de menselijke dimensies;

  • Studie van het lymfestelsel, de pathologie en haar rol in het immuunsysteem (met behulp van NMR-Imaging-MRI-, analyse van in vivo menselijke beeldvorming, analyse van hemodynamische en cardiopulmonale parameters);

  • Het begrijpen van het menselijk lichaam onder normale en extreme beroepsmatige activiteiten en in stressvolle situaties, met het oog op de verbetering van de menselijke vermogens in dergelijke situaties.

  • Ontwikkeling of verbetering van de medische beeldvorming systemen.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact Person

Ronnie Raeymaekers Ronnie Raeymaekers

Tel: +32 2 534 33 79
Contact