Your Technology Transfer Center

rational use of energyNu heden ten dage het gebruik van energie een steeds belangrijker onderwerp wordt, zijn de vaardigheden en expertise van de instituten in de energieke en thermische gebieden gericht op de ontwikkeling van technologie die leidt tot het rationeel gebruik van energie en op de toepassing van hernieuwbare energiebronnen (wind, zonne-energie en fotovoltaïsche).

De nadruk ligt op het oplossen van energie in de industrie-, woon-en tertiaire sector. De beheersystemen en het beheer op afstand van het energieverbruik, ontwikkeld door de instituten, hebben een rationeel gebruik van energie en een verlaging van het energieverbruik in de industriële infrastructuur tot gevolg.

Binnen deze context worden consultancy diensten aangeboden op het gebied van:

  • Ontwerp van energie-installaties
  • Naleving van technische installaties
  • Het oplossen van meerdere problemen in verband met verlies van energie in gebouwen.

Onderzoeksprogramma's in verband met energie zijn er ook in de auto-sector, bijvoorbeeld: onderzoek naar het effect van biobrandstoffen op de prestaties van de motor, studie van de nieuwe eco-concept auto's (Shell Eco Marathon), en de studie van de energiebesparing in hybride voertuig-motoren.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact Person

David de SalleDavid de Salle

Tel: +32 2 534 33 79
Contact