Your Technology Transfer Center

Vanwege Indutec's statuut als door het Gewest Brussel-Hoofdstad gesubsidieerde vzw, is InduTec ervan bewust dat het een strategische schakel voor de ontwikkeling van het Gewest is. Om het innovatie plan van het Gewest en de instituten die zijn opgericht om hen te steunen een handje te helpen, optimaliseert InduTec de samenwerking met de instanties van het Gewest.

Be Angels

Be Angels brengt dichter ondernemers op zoek naar fondsen en privé investeerders klaar om te investeren in veelbelovende bedrijven. Het netwerk telt meer dan 120 leden die kunnen ondersteunen bedrijven in de verschillende stadia van hun ontwikkeling: de start, de groei of de hervatting van hun activiteiten.

Brufotec

Brufotec vzw opgericht in 1997, heeft als missie de Brusselse bedrijven uit de voedingssector te helpen om zich te regulariseren met de van kracht zijnde wetgeving, onder andere wat betreft de voedingsveiligheid en -hygiëne en milieubeheer. De ingenieurs van Brufotec bieden een technologische hulp gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat 50 tot 80% van de geleverde diensten subsidieert.

Brussels Export

Brussel Export organiseert acties in Brussel en in het buitenland : plurisectorale zendingen of zendingen toegespitst op een specifieke sector, contactdagen, uitnodigingen van aankopers, seminaries en "Brussels days". Brussel Export plaatst ook een collectieve stand op tal van internationale beurzen, waar de Brusselse ondernemingen samen een grotere impact kunnen uitoefenen op de markt.

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

Het Centrum is een overheidsinstelling, die als hoofdopdracht heeft de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te helpen informatiseren. Zijn taak is het gebruik van informatica- en communicatietechnieken te organiseren, te promoten en te verspreiden zowel bij de plaatselijke overheden als bij de verschillende besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

CityDev (formely GOMD)

De GOMB is een publiekrechtelijke paragewestelijke instelling opgericht in 1974. De GOMB heeft als opdracht de economische ontwikkeling en de tewerkstelling in het Brussels gewest te ondersteunen. Haar activiteiten zijn voornamelijk gericht op de opvanginfrastructuur voor bedrijven, namelijk de bedrijfs- en researchparken en de bedrijfsgebouwen

Cluster Ecobuild

Eén van de doelstellingen van ecobuild.brussels is samenwerkingen en synergiën bevorderen tussen ondernemingen, ondersteunende organisaties en onderzoekscentra, alsook tussen de verschillende gespecialiseerde vaklui van de duurzame bouw onderling. Gaande van de architect tot de aannemer, over de ambachtslui en de bouwhandelaar. Door het luisteren naar de noden van de professionals, het organiseren en sturen van rondetafelgesprekken met deskundigen en het opzetten van workshops, gaat de cluster uiteindelijk de springplank vormen naar grote gemeenschappelijke projecten.

Cluster Brussels Lifetech

Het Cluster Brussels LifeTech groepeert de biotechnologische bedrijven, de farma en medische voorzieningen, alsook een heel ecosysteem van universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, incubatoren en ondersteunende instellingen.

Cluster Software in Brussels

Het Cluster Software in Brussels omvat een honderdtal softwarebedrijven met een groot groeipotentieel, waarbij onderzoeksinstituten, incubatoren, dienstenbedrijven, deskundigen en ondersteunende organisaties rond de Brusselse software-industrie.
Het stelt zich als opdracht Brussel te positioneren als excellentiecentrum voor softwareproducten en innoverende technologieën.

Cluster Screen.brussels

Het cluster Screen.Brussels verenigt productie-, post-productie- en distributiebedrijven, onderzoeksinstituten, incubatoren, deskundigen, … uit de audiovisuele wereld.

Enterprise Europe Brussels (EEB)

Enterprise Europe Brussels is an organisation created by the Brussels Enterprise Agency and the Brussels Enterprise Commerce and Industry. EEB is part of Enterprise Europe Network - a consortium of 500 organisations across 40 European countries – aiming to help companies and institutions in Brussels Capital Region find technology and commercial partners on the Continent or market their innovation to Europe.

finance.brussels (formely GIMB)

De GIMB heeft de volgende opdrachten : risicokapitaal (durfkapitaal) ter beschikking stellen van de Brusselse ondernemingen, technische bijstand en financieel-technisch advies (financiële engineering) verstrekken aan ondernemingen. De GIMB geeft voorrang aan ondernemingen die een grote meerwaarde toevoegen, vernieuwingen invoeren of exporteren, ongeacht de bedrijfstak of het ondernemingsprofiel. De GIMB is ook actief via haar distributieondernemingen Brustart, Bruficom en Brusoc.

Impulse (vroeger BAO)

Het BAO stelt zich tot doel de openbare gesprekspartner bij uitstek te zijn voor al wie in het Brussels Gewest wil ondernemen, of het nu om projectdragers, beginnende of volleerde ondernemers, KMO's, zelfstandigen of buitenlandse investeerders gaat. Het departement Technologie en innovatieprojecten informeert, adviseert en begeleidt starters en bestaande ondernemingen bij het uitwerken van alle innovatieprojecten in Agrovoeding, NICT (itSCAN), Stedelijke Industrie, Milieu (Brussels GreenTech), Gezondheid en Biotechnologie (biotech in Brussels).

Innoviris (vroeger IWOIB)

Het IWOIB is een instelling van openbaar nut, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de ordonnantie van 26 juni 2003. De opdrachten van dit Instituut behelzen de aanmoediging, de ondersteuning en de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie in overeenstemming met het beleid van het Gewest terzake.
Op deze basis verleent het IWOIB een financiële steun aan projecten voorgesteld door ondernemingen, universiteiten en hogescholen gevestigd in het Gewest.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn