Your Technology Transfer Center

environmentElke industriële activiteit heeft milieu-en gezondheidseffecten. Om te voldoen aan de normen en wetgeving moet dit effect tot een minimum worden beperkt of vermeden. In dit verband is het belangrijkste onderwerp van onderzoek aan de instellingen in hoofdzaak op het gebied van duurzame ontwikkeling en oplossingen voor de problemen van verontreiniging en afvalbeheer (gassen, vloeistoffen en vaste stoffen) en de zuivering van industrieel afvalwater restwaarde, vooral vanuit de lucht vluchtige organische stoffen (VOS) . De nadruk ligt daarbij op technieken zoals biofiltratie, biopurificatie, en bioencapsulatie.

Andere milieuvriendelijke activiteiten omvatten het ontwerpen en ontwikkelen van energie-efficiënte elektrische aandrijving en de kleine verbrandingsmotoren, het bestuderen van het effect van biobrandstoffen op mechanische motoren en het ontwerp en de productie van duurzame ontwikkeling prototype auto's.
Onze instellingen zijn in staat consulting diensten aan te bieden voor het oplossen van industriële problemen van milieuvervuiling door de toepassing van technieken voor afvalbeheer, zoals levenscyclus-analyse, multi-criteria analyse, specifieke verwerking van vast afval, enz.
Het bestuderen van de variabiliteit van natuurlijke radioactiviteit in een stedelijke omgeving is ook uitgevoerd met het oog op de invoering van preventieve oplossingen.

Specifieke opleiding is bedoeld voor de bescherming van mensen in industriële omgevingen.

InduTec stelt een wetenschappelijk werktuig voor dat de ondernemingen het mogelijk maakt om hun milieuprestaties te verbeteren in verband met hun activiteiten. Levenscyclusanalyse is een wetenschappelijke methode die gericht is op de beoordeling van de milieu-impact van een product, dienst of proces. Deze methode is geheel in de context van duurzame ontwikkeling, aangezien de kennis van de milieu-impact van de economische activiteit de ondernemer toelaat, passende maatregelen te nemen en strategische keuzes te maken om de impact op het milieu te verzachten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn